:::

Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới huyện Bình Đông

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuPingtung County Government
Lượt : 41
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 02:54:00

Chính quyền huyện Bình Đông thành lập 4 Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới, cung cấp phục vụ thăm viếng quan tâm chăm sóc cá nhân, phục vụ tư vấn, tổ chức khóa học liên quan, phục vụ tổng hợp tuyên truyền đa văn hóa. Thông tin liên quan xin hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới các khu.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không