:::

Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 181
Ngày : 2019/2/11
Cập nhật : 2019/2/11 下午 02:52:00

Cục xã hội chính quyền thành phố Tân Bắc bắt đầu từ ngày 8 tháng 5 năm 2018, thành lập “Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới Bản Kiều thành phố Tân Bắc”, Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới thành phố Tân Bắc cũ đổi tên là “Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới Tam Trùng thành phố Tân Bắc”, phương thức liên hệ 2 Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới như sau:


Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới Tam Trùng thành phố Tân Bắc (thành lập và hoạt động công cộng)

(1)Địa chỉ:Tầng 6 số 73 phố Khê Vĩ khu Tam Trùng thành phố Tân Bắc
(2)Điện thoại liên hệ: (02)8985-8509;Đường dây tư vấn miễn phí:0800-250-880
(3)Khu vực phục vụ: 15 khu gồm khu Tam Trùng, khu Tân Trang, khu Lô Châu, khu Bát Lý, khu Ngũ Cổ, khu Thái Sơn, khu Lâm Khẩu, khu Thạch Môn, khu Kim Sơn, khu Vạn lý, khu Đạm Thủy, khu Tam Chi, khu Song Khê, khu Thụy Phương và Tịch Chỉ.


Trung tâm phục vụ gia đình cư dân mới Bản Kiều thành phố Tân Bắc (Ủy thác cho Hội Công Đức Từ Thiện Thiên Nguyên Trung Hoa Dân Quốc Tài Đoàn Pháp Nhân thực hiện)

(1)Địa chỉ:Tầng 10 số 5 ngõ 16 đoạn 2 đường Tứ Xuyên khu Bản Kiều thành phố Tân Bắc
(2)Điện thoại liên hệ: (02)8966-8500
(3)Khu vực phục vụ: Khu Bản Kiều, khu Trung Hòa, khu Vĩnh Hòa, khu Thụ Lâm, khu Thổ Thành, khu Tân Điếm, khu Oanh Ca, khu Tam Hiệp, khu Thâm Khanh, khu Thạch Đĩnh, khu Bình Lâm, khu Bình Khê, khu Cống Liêu, khu Ô Lai.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không