:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชนบทไถหนาน

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTainan City Government
ตี : 55
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 02:44:00

1.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ 1
พื้นที่ให้บริการ: เขตซินอิ๋ง เขตเหยนสุ่ย เขตไป๋เหอ เขตหลิ่วอิ๋ง เขตโฮ่วปี้ เขตตงซัน เขตเป่ยเหมิน เขตเสียเจี่ย เขตเจียงจวิน เขตเจียโฮ่ว เขตซีกั่ง เขตชีกู่ ทั้งสิ้น 12 เขต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:มูลนิธิคาทอลิกพระแม่ผู้บริสุทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์:(06) 63300327
ที่อยู่:เลขที่ 61 ชั้น 3 ถนนหมิงฉวน เขตซินอิ๋ง เมืองไถหนาน


2.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ 2
พื้นที่ให้บริการ:เขตตะวันออก เขตใต้ เขตกลางและตะวันออก เขตเหนือ เขตอันผิง เขตอันหนัน เขตหย่งคัง ทั้งสิ้น 7 เขต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:มูลนิธิคาทอลิกพระแม่ผู้บริสุทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์:(06) 2992562
ที่อยู่:เลขที่ 315 ชั้น 7 ถนนจงหวาซีตอนสอง เขตอันผิง เมืองไถหนาน


3.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ 3
พื้นที่ให้บริการ: เขตหมาโต้ เขตเซี่ยอิ๋ง เขตลิ่วเจี่ย เขตกวนเถียน เขตอันติ้ง เขตซินซื่อ เขตซั่นหว้า เขตอวี้จิ่ง เขตหนันซี เขตหนันฮว่า เขตจว่อเจิ้น เขตเหยินเต๋อ เขตกวยเหยิน เขตกวนเมี่ยว เขตหลงฉี เขตต้าเน่ย เขตซินฮว่า เขตซันซ่าง ทั้งสิ้น 18 เขต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:มูลนิธิคาทอลิกพระแม่ผู้บริสุทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์:(06) 5950585
ที่อยู่:เลขที่ 111 ถนนเหวินเหิง เขตกวนเมี่ยว เมืองไถหนาน

Was this information helpful? Yes    No