:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชนบทผิงตง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลPingtung County Government
ตี : 37
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 02:44:00

รัฐบาลชนบทผิงตงได้จัดตั้งศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ขึ้นที่ 4 เขตเพื่อให้บริการเยี่ยมเยือน ให้คำปรึกษา จัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่วัฒนธรรมอันหลากหลาย หากต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อศูนย์ให้บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่แต่ละเขต

Was this information helpful? Yes    No