:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 43
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 02:43:00

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีงานทำ ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงทรัพยากรและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหา รายการให้บริการมีทั้งการบริการรายบุคคล การสร้างเครือข่ายทรัพยากรสำหรับรายบุคคล ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ และข้อมูลเป็นต้น


ปัจจุบันนี้เมืองไทจงมีการจัดตั้งศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทั้งสิ้น 4 แห่ง โดยมีช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้:
1.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองไทจง
หน่วยงาน:มูลนิธิคาทอลิกซั่นมู่เพื่อสวัสดิการ
ที่อยู่:เลขที่ 260 ถนนฮั่นซีตะวันตกตอนสาม เขตเป่ยถุน เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์:04-24365842


2.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ตามพื้นที่เขาเมืองไทจง
หน่วยงาน:สมาคมเส้นทางชีวิตนานาชาติซันไห่ถุน เมืองไทจง
ที่อยู่:เลขที่ 46 ถนนหมิงอี้ เขตฟงหยวน เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์:04-25255995


3.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ตามพื้นที่ชายฝั่งเมืองไทจง
หน่วยงาน:มูลนิธิสวัสดิการสังคมหงยู่เมืองไทจง
ที่อยู่:เลขที่ 169 ชั้น 3 ถนนสุ่ยหยวน เขตต้าเจี่ย เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์:04-26801947


4.ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้าถุนเมืองไทจง
หน่วยงาน:สมาคมคริสเตียนสตรีเมืองไทจง
ที่อยู่:เลขที่ 32 ชั้น 5 ถนนซินกวง เขตต้าหลี่ เมืองไทจง
หมายเลขโทรศัพท์:04-24865363

Was this information helpful? Yes    No