:::

ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ย

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลNew Taipei City Government
ตี : 122
วันที่ : 2019/2/11
อัปเดต : 2019/2/11 下午 02:42:00

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ปี 2018 เป็นต้นมา สำนักงานกิจการสังคมก็ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปั่นเฉียวเมืองซินเป่ย” โดยเปลี่ยนศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ยเดิมเป็น “ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซันฉงเมืองซินเป่ย” โดยศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมืองซินเป่ยทั้ง 2 แห่งมีวิธีการติดต่อดังต่อไปนี้


ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซันฉงเมืองซินเป่ย (จัดตั้งและบริหารโดยภาครัฐ)

(1)ที่อยู่:เลขที่ 73 ชั้น 6 ถนนซีเหว่ย เขตซันฉง เมืองซินเป่ย
(2)หมายเลขโทรศัพท์:(02)8985-8509 สายด่วนโทรฟรี:0800-250-880
(3)พื้นที่ให้บริการ:เขตซันฉง เขตซินจวง เขตหลูโจว เขตปาหลี่ เขตอู๋กู่ เขตไท่ซัน เขตหลินโข่ว เขตสือเหมิน เขตจินซัน เขตวั่นหลี่ เขตตั้นสุ่ย เขตซันจือ เขตซวงซี เขตยุ่ยฟัง เขตซี่จื่อในเมืองซินเป่ยเป็นต้นทั้งสิ้น 15 เขต


ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปั่นเฉียวเมืองซินเป่ย (มอบอำนาจให้มูลนิธิเพื่อการกุศลเทียนหยวนไต้หวันเป็นผู้ดำเนินการแทน)

(1)ที่อยู่:เลขที่ 5 ชั้น 10 ซอย 16 ถนนซื่อชวนตอนสอง เขตปั่นเฉียว เมืองซินเป่ย
(2)หมายเลขโทรศัพท์:(02)8966-8500
(3)พื้นที่ให้บริการ:เขตปั่นเฉียว เขตจงเหอ เขตหย่งเหอ เขตซู่หลิน เขตถู่เฉิง เขตซินเตี้ยน เขตอิงเกอ เขตซันเสีย เขตเซินเคิง เขตสือติ้ง เขตผิงหลิน เขตผิงซี เขตก้งเหลียว เขตอู่ไหล

Was this information helpful? Yes    No