:::

ထိုင်ဝမ်သို့ဝင်ရောက်ခါစ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်မဝင်မီကာလအတွင်း နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ

Hit : 54
Date : 2019/1/23
Updated : 2019/1/23 下午 05:10:00

ထိုင်ဝမ်သို့ဝင်ရောက်ခါစ ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်
မဝင်မီကာလအတွင်း နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ဆေးဘက်
ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ဇယားကို ပူးတွဲပါဖိုင်ဒေါင်းလော့ပြီး ကြည့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No