:::

Trung tâm y tế tâm lý thành phố Gia Nghĩa – Giới thiệu sơ lược nguồn lực và dịch vụ sức khỏe tâm lý

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChiayi City Government
Trung tâm y tế tâm lý thành phố Gia Nghĩa – Giới thiệu sơ lược nguồn lực và dịch vụ sức khỏe tâm lý
Trung tâm y tế tâm lý thành phố Gia Nghĩa – Giới thiệu sơ lược nguồn lực và dịch vụ sức khỏe tâm lý
Lượt : 86
Ngày : 2019/1/23
Cập nhật : 2019/1/23 下午 04:51:00

“Trung tâm y tế tâm lý cộng đồng thành phố Gia Nghĩa” cung cấp cho bạn nơi có thể lắng nghe, tôn trọng, tiếp nhận, an toàn và bảo mật, do các “Nhà tâm lý lâm sàng” chuyên nghiệp lắng nghe tiếng lòng của bạn, tìm hiểu và dẫn dắt bạn xem xét lại vấn đề, tìm ra cách thích ứng, hỗ trợ bạn đi ra khỏi thung lũng của cuộc sống.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không