:::

“အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ” ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။

Label
LocationTaiwan
Hit : 51
Date : 2019/1/21
Updated : 2019/1/21 下午 03:36:00

“ပြည်ပကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲသူ” နှင့် “ပြည်ပတိုင်
ပင်ဆွေးနွေးဆရာဝန်” တို့ကို ထားရှိပြီး ကူးစက်ရောဂါ
ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကို တိုင်ပင်မှုပေးခြင်း၊ ဆေးဘက်
ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသွားရောက်ပြုလုပ်ရန် အကြံပြုခြင်း
နှင့်မဖြစ်ခင် ကျန်းမာထိန်းသိမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဝန်
ဆောင်မှုများမှာ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း၊ ကူးစက်ရော
ဂါနှင့်အရေးပေါ်၊ တာရှည်ရောဂါစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့
ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ်လစီသစ်၏ဆိုင်ရာနိုင်ငံများသို့ သွား
မည့်သူများ သို့မဟုတ် ထိုင်ဝမ်သို့ လာရောက်သူများ လို
အပ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ သွားမည့်အဖွဲ့အစည်းများ
၏ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ကြိုတင်ဘိုကင်
ယူခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

ဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်(http://www.newsouthhealth.org.tw)သီးသန့်
ထားရှိပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်
ရေးပေါ်လစီသစ်ဆိုင်ရာ ၆ နိုင်ငံဖြစ်သော(အင်ဒိုနီးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နန်၊ ထိုင်းနှင့်မလေးရှား)များ
တွင် ဆေးရုံသွားပါက အကြံပြုဆေးရုံစာရင်း၊ ပြည်တွင်း
တွင်ဆက်လက်ပြနိုင်သည့် ဆေးရုံစာရင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ
ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်များ၊ ပြည်ပ
သို့ မသွားမီနှင့်ပြန်လာချိန်တို့၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
ဖောင်နှင့်ထိုစင်တာကို အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ Q&A တို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

သီးသန့်ဖုန်းလိုင်း(ပြည်တွင်း ၀၂-၂၃၁၂၃၄၅၆#
၆၆၆၀၇၊ ပြည်ပ skype။ ။ +၈၈၆၉၁၀၁၃၅၃၃၁ တို့
ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သာမန်ရက်များ၏ နံနက် ၉ နာ ရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ ဖြစ်သည်။)နှင့်အီးမေးလ်(newsouthhealth@gmail.com သာမန်ရက်များ
တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း စာပြန်သည်။) တို့ကို ထားရှိပြီး
“ပြည်ပကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲသူ” နှင့် “ပြည်ပတိုင်ပင်
ဆွေးနွေးဆရာဝန်” တို့မှ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဝန်ဆောင်
မှု ပေးသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများသို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုး
တက်ရေးပေါ်လစီသစ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများသို့ သွားမည့်သူ
များအနေဖြင့် ၂ ပတ်ကြို၍ စင်တာတွင် သွားရောက်တိုင်
ပင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် သက်ဆိုင်ရာဆေး
ကုသမှု သို့မဟုတ် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်လွဲပြောင်း
ခြင်းဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ဆက်လက်ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် စင်တာသို့ သွားရောက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြု
သည်။

Was this information helpful? Yes    No