:::

Chăm sóc giảm nhẹ

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuChanghua County Government
Chăm sóc giảm nhẹ
Chăm sóc giảm nhẹ
Lượt : 46
Ngày : 2019/1/21
Cập nhật : 2019/1/21 下午 03:31:00

Trong cuộc đời chúng ta, sẽ từng đưa ra vô số các quyết định, nhưng chúng ta liệu đã từng nghĩ, chúng ta mặc dù không thể quyết định việc xuất hiện trên cõi đời này, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị trước cho lúc sắp ra đi.Đối mặt với lúc lâm chung của cuộc đời, ngoài việc duy trì tất cả điều trị cho đến lúc chết, chúng ta có thể tự mình quyết định:
Đồng ý hiến tặng nội tạng
Tiếp nhận điều trị giảm nhẹ
Các bệnh viện và Sở Y tế huyện Chương Hóa cung cấp “Thư đồng ý điều trị giảm nhẹ” và “Thư đồng ý hiến tặng nội tạng” tại các khu phục vụ dân chúng , người dân có thể tự ký vào thư đồng ý tại các quầy phục vụ.

Danh sách đính kèm

  1. DMDung lượng:557 KB
Thông tin này có hữu ích không? Có    Không