:::

ការយល់ដឹងអំពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 196
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/3
ថ្ងៃខែថ : 2019/1/21 下午 03:22:00

ក្រោយពីឆ្លងទន្លេ មានស្ត្រីខ្លះនឹងកើតឡើងបាតុភូតធ្លាក់ទឹកចិត្តឬទឹកចិត្តមិនស្ថេរភាព ប៉ុន្តែបាតុភូតទាំងនេះនឹងបាត់ទៅក្រោយពីប៉ុន្មានថ្ងៃ មានករណីភាគតិចកើតឡើងសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរ ក៏ត្រូវការជួយព្យាបាលជាឯកទេស។ តែដោយសារសញ្ញាទាំងអស់នេះមានលទ្ធភាពគេមិនដឹងទេ ឬតែងតែត្រូវញាតិសន្តានឬមិត្ត ភ័ក្តនៅជិតខាងធ្វេសប្រហែស បណ្តាលឲ្យគេចេះតែមិនអាច ផ្តល់ជំនួយសមស្របទាន់ពេលវេលា ដូច្នេះបណ្តាលឲ្យរំខានដល់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារ រហូតបណ្តាលឲ្យកើតករណីរបួសជាដើម នាយកដ្ឋានសុខភាពពលរដ្ឋនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពនឹងពន្យល់ពត៌មានអំពីមូលហេតុមានលទ្ធភាព ប្រភេទនិងរបៀបចាត់ការស្តីពីការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេ តាមរបៀបងាយយល់ ដើម្បីរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងត្រឹមត្រូវនូវការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយឆ្លងទន្លេ។

Was this information helpful? Yes    No