:::

အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ

Label
LocationTaiwan
Hit : 221
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/21 下午 03:18:00

ကျန်းမာရေးအာမခံဝန်ကြီးဌာနသည် အများပြည်
သူများ အမြဲတွေ့ကြုံရတတ်သော ကျန်းမာရေးအာမခံ
ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းများကို အမျိုးအစားအလိုက်ခွဲခြား
ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားခြင်းဖြင့် ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေးအာမခံဆိုင်ရာမသိသည်များကို အလွယ်တ
ကူနှင့်လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေကြည့်ရှုပြီး နားလည်စေသည်။

ကျန်းမာရေးအာမခံဝန်ကြီးဌာန၏ နောက်တစ်ခု
အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်း ၀၈၀၀-၀၃၀-၅၉၈ မှတ ဆင့် အများပြည်သူများအား အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာ
မခံဆိုင်ရာအကြောင်းကို တိုင်ပင်မေးမြန်းနိုင်စေသည်။ အသေးစိတ်အကြောင်းကို ကျန်းမာရေးအာမခံဝန်ကြီးဌာ
နဝက်ဘ်ဆိုက်
(https://www.nhi.gov.tw/News.aspx?n=EFF40B3ED686AC1A&sms=507DCB7041364C26&topn=0B69A546F5DF84DC) တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No