:::

ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာ Q&A

Label
LocationTaiwan
Hit : 203
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/21 下午 03:18:00

အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေး၊ လိင်ပိုင်း
ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
နှောက်ယှက်မှုကာကွယ်ရေး၊ ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်
ကျော်သက်များအား ကာကွယ်ရေး အစရှိသော အမြဲ
တွေ့ကြုံရတတ်သော အမေးအဖြေများကို ပြည်သူများ
အလွယ်တကူနှင့်လျင်မြန်စွာ ရှာဖွေပြီး သက်ဆိုင်ရာ
အကြောင်းကို နားလည်နိုင်စေရန် တင်ပြထားသည်။

၁။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-231-1.html

၂။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-234-1-44.html

၃။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှု Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-232-1-42.html

၄။ ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဖူလုံရေး
ဆိုင်ရာ Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-223-1.html

Was this information helpful? Yes    No