:::

စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်သက်တမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

Label
LocationTaiwan
Hit : 207
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/21 下午 03:14:00

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဝန်ဆောင်သည့်သူ
အလိုက်(ဥပမာ။ ။ အတိတ်မေ့ရောဂါသည်) မတူသော အခကြေးငွေကို ပေးဆောင်သွားနိုင်ရန် အားကြိုးမာန်
တက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။ စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်
ဆောင်မှုနည်းပြသင်တန်းများ ပြုလုပ်ပြီး သက်ဆောင်ရာ
လုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော ဝန်ဆောင်မှုဝန်
ထမ်းများအား ပိုမိုများပြားသော လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုအနာ
ဂတ်ရရှိစေရန် တီထွင်ဖန်တီးသွားမည်။

Was this information helpful? Yes    No