:::

Hỏi và đáp thường gặp về bảo hiểm sức khỏe toàn dân

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 209
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/21 下午 03:07:00

Sở Bảo hiểm y tế chỉnh lý những vấn đề thường gặp của người dân thông thường, lần lượt phân loại các vấn đề và đưa lên mạng thông tin toàn cầu, thuận tiện cho dân chúng tra tìm nhanh chóng và tìm hiểu những thắc mắc liên quan đến bảo hiểm sức khỏe toàn dân.

Sở bảo hiểm y tế còn lập đường dây nóng phục vụ miễn phí 0800-030-598, cung cấp cho người dân tra tìm nghiệp vụ liên quan về bảo hiểm y tế toàn dân, nội dung cụ thể hãy có thể xem tại website Sở bảo hiểm Y tế toàn dân. (https://www.nhi.gov.tw/News.aspx?n=EFF40B3ED686AC1A&sms=507DCB7041364C26&topn=0B69A546F5DF84DC).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không