:::

Bảo vệ an toàn nhân thân Q&A

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 174
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/21 下午 03:06:00

Cung cấp hỏi đáp các vấn đề thường gặp như phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục, phòng chống quấy rối tình dục và bảo vệ trẻ em và thiếu niên… tiện lợi cho dân chúng tra tìm nhanh chóng và tìm hiểu các vấn đề liên quan.

1.Q&A Bạo lực gia đình
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-231-1.html

2.Xâm hại tình dục Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-234-1-44.html

3.Quấy rối tình dục Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-88-232-1-42.html

4.Phúc lợi trẻ em và thiếu niên Q&A
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-223-1.html

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không