:::

Sổ tay nguồn lực phục vụ việc làm dành cho người hôn phối nước ngoài

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 120
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/21 下午 03:04:00

Nhằm hỗ trợ cư dân mới có thể tìm được phương hướng nghề nghiệp thích hợp theo sở thích và sở trường của mình, thuận lợi bước vào thị trường việc làm, và hiểu được quyền lợi lao động của mình. Bộ Lao động in ấn cuốn sổ tay này. Nội dung bao gồm 3 trục chính là Biện pháp hỗ trợ việc làm, quyền lợi lao động và nguồn biện pháp hướng dẫn chăm sóc.

Sổ tay này cung cấp cho người hôn phối khu vực Đại lục, phiên bản tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, xin hãy kích chọn tra tìm tại “Trang mạng nguồn tra đọc”.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không