:::

Phát triển sự nghiệp của nhân viên phục vụ chăm sóc

nhãn
vị tríTaiwan
Lượt : 89
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/21 下午 03:02:00

Bộ Phúc Lợi Y tế đang tích cực quy hoạch tùy theo đối tượng phục vụ khác nhau (như mất trí) cấp thêm chi phí phục vụ chăm sóc khác nhau, thúc đẩy nhân viên chỉ đạo phục vụ chăm sóc thử thực hiện kế hoạch , để những nhân viên phục vụ chăm sóc thực hiện phục vụ tuyến đầu có nhiều cơ hội thăng tiến,sáng tạo viễn cảnh phát triển sự nghiệp.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không