:::

รู้จักกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Health and Welfare
ตี : 216
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/21 下午 02:59:00

สตรีบางท่านอาจประสบกับอาการอารมณ์ซึมเศร้าหรืออารมณ์แปรปรวนหลังคลอดบุตร แต่อาการเหล่านี้จะหายไปหลังผ่านไปไม่กี่วัน มีเพียงบางรายเท่านั้นที่จะมีอาการหนักจนต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องด้วยผู้ป่วยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว หรือเกิดขึ้นจากการถูกครอบครัวหรือเพื่อนฝูงละเลย จนไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จนเกิดเป็นปัญหาส่วนบุคคลและครอบครัวจนอาจถึงขั้นได้รับความเสียหายได้ สำนักงานประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดให้มีข้อมูลแนะนำถึงสาเหตุที่อาจเกิดอาการซึมเศร้าหลังคลอด การแบ่งประเภท และวิธีการรับมือเป็นต้น ให้ทุกท่านได้รับความรู้ที่ถูกต้องในด้านภาวะซึมเศร้าหลังคลอด

Was this information helpful? Yes    No