:::

คู่มือทรัพยากรด้านการจัดหางานของคู่สมรสชาวต่างชาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 218
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/21 下午 02:59:00

กรมแรงงานได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถหางานที่ตรงตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ให้สามารถเข้าทำงานได้อย่างราบลื่น พร้อมทั้งเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหาทั้งสิ้น 3 ด้านคือ ด้านมาตรช่วยเหลือในการจัดหางาน สิทธิ์ของแรงงานและทรัพยากรด้านการจัดหางานเป็นต้น

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับคู่สมรสที่ใช้ภาษาจีน อังกฤษ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทยที่ กรุณาคลิ้กที่หน้า “เปิดดูหน้าที่มา”

Was this information helpful? Yes    No