:::

อุบัติเหตุจากการทำงานและการชดเชย

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Labor
ตี : 226
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/21 下午 02:58:00

ในการคุ้มครองสิทธิในการทำงาน แรงงานนอกจากจะได้รับการชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานและข้อบังคับการประกันแรงงานกำหนดแล้ว ยังได้รับเงินชดเชยค่าครองชีพ เงินสมทบการซื้อเครื่องมือ เงินสมทบการจ้างผู้ดูแลกรณีทุพลภาพหรือเสียชีวิต นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมีการผลักดันให้เริ่มแผนการบริการดูแลแรงงานที่เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน ช่วยเหลืองแรงงานที่ได้รับอุบัติเหตุและครอบครัวให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติไปได้ ช่วยให้แรงงานกลับไปทำงานให้เร็วขึ้น


ปัจจุบันนี้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิ์ชดเชย(ช่วยเหลือ)ในการทำงานของแรงงานแยกคุ้มครองตามกฎหมายที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้แรงงานที่ประสบอุบัติเหตุในการงานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที กระทรวงแรงงานจึงได้จัดพื้นที่อธิบายแบบวันสต็อปเซอร์วิสขึ้น ช่วยให้แรงงานและครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุทราบถึงการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าสินไหมจากประกัน การอุดหนุน การช่วยเหลือ รวมถึงหน้าที่ในการชดเชยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของนายจ้าง

Was this information helpful? Yes    No