:::

“Chủ đề điều trị y tế” Hỗ trợ điều trị y tế nhóm người cao tuổi , cải thiện chất lượng cuộc sống người cao tuổi

“Chủ đề điều trị y tế” Hỗ trợ điều trị y tế nhóm người cao tuổi , cải thiện chất lượng cuộc sống người cao tuổi
“Chủ đề điều trị y tế” Hỗ trợ điều trị y tế nhóm người cao tuổi , cải thiện chất lượng cuộc sống người cao tuổi
Lượt : 61
Ngày : 2019/1/14
Cập nhật : 2019/1/14 下午 06:11:00

Đài Loan đã bước vào xã hội già hóa dân số, để cải thiện sự bất tiện của cuộc sống người cao tuổi, chính phủ đã cung cấp nhiều biện pháp như: kiểm tra sàng lọc điều trị y tế miễn phí, xin thiết bị hỗ trợ, phục vụ chăm sóc…. hy vọng có thể xây dựng môi trường thân thiện khỏe mạnh và an toàn cho người cao tuổi.


Cứ điểm quan tâm chăm sóc cộng đồng cung cấp phục vụ tại cộng đồng cho người cao tuổi.
Cứ điểm quan tâm chăm sóc cộng đồng cung cấp phục vụ như thăm nom quan tâm người già, điện thoại hỏi thăm tư vấn và phục vụ chuyển giới thiệu, đồng thời tùy theo đặc tính nhu cầu địa phương, cung cấp phục vụ ăn uống hoặc tổ chức hoạt động tăng cường sức khỏe. Mỗi cứ điểm đều có thể cung cấp 3 dịch vụ trở lên, hy vọng thông qua chăm sóc cộng đồng tại địa phương, khiến người già sinh hoạt trong môi trường quen thuộc, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi thích hợp cho người chăm sóc gia đình, để phòng ngừa vấn đề chăm sóc lâu dài trở nên xấu đi, phát huy chức năng tương trợ lẫn nhau tại cộng đồng. Các cứ điểm huyện thị có thể tra tìm tại “Cổng thông tin phục vụ tại các cứ điểm quan tâm chăm sóc cộng đồng” ( https://ccare.sfaa.gov.tw/home/index).


Nhằm cải thiện sự bất tiện đi lại trong sinh hoạt của người cao tuổi, chính phủ cung cấp dịch vụ nguồn dụng cụ hỗ trợ và trợ cấp.
“Dụng cụ hỗ trợ” tồn tại ở mọi nơi trong cuộc sống thường ngày của mỗi chúng ta, đối với người cao tuổi, dụng cụ hỗ trợ là vật không thể thiếu, thông qua việc sử dụng dụng cụ hỗ trợ, có thể nâng cao tính tự lập và chất lượng cuộc sống của họ. Để giảm bớt những gánh nặng của người chăm sóc, người dân có nhu cầu có thể đến làm thủ tục đăng ký và công tác đánh giá tại Văn phòng ủy ban nơi đăng ký hộ tịch, Sở Cục Xã hội chính quyền các huyện thị hoặc Trung tâm nguồn dụng cụ hỗ trợ, lập tức có thể hưởng sự trợ giúp dụng cụ hỗ trợ và các dịch vụ liên quan. Nội dung liên quan có thể tra tìm tại “Cổng thông tin nguồn dụng cụ hỗ trợ” Bộ Phúc lợi Y tế (https://newrepat.sfaa.gov.tw/).


Hiện tại hạng mục trợ giúp dụng cụ hỗ trợ mà nhóm người cao tuổi có thể xin chủ yếu chia làm 2 loại dưới đây:
1.Chăm sóc lâu dài 2.0: phục vụ dụng cụ hỗ trợ và phục vụ cải thiện môi trường không trở ngại tại gia đình
Đối tượng phục vụ: cần đến nhà đánh giá xác nhận là “người mất năng lực” dưới đây mới có thể xin : người cao tuổi mất năng lực đạt 65 tuổi trở lên, thổ dân mất năng lực 55 tuổi trở lên, người khuyết tật mất năng lực không giới hạn tuổi tác, người mất trí mất năng lực 50 tuổi trở lên.


Nơi đăng ký: Gọi đường dây chăm sóc lâu dài 1966, sẽ có chuyên viên quản lý chăm sóc đến nhà đánh giá tình trạng mất trí mất năng lực, hỗ trợ đăng ký.
Hạng mục và số tiền hỗ trợ: Xin hãy xem tại “Tiêu chuẩn cấp phát và thanh toán chăm sóc lâu dài”.


Trợ giúp dụng cụ hỗ trợ khuyết tật
Đối tượng trợ giúp: Là đối tượng đã có sổ tay/chứng nhận khuyết tật, phù hợp Bảng tiêu chuẩn trợ giúp dụng cụ hỗ trợ, ngoài ra một số hạng mục dụng cụ hỗ trợ cũng cần thông qua các bác sỹ, bác sỹ điều trị đánh giá mới có thể xin.

Nơi đăng ký: Liên hệ “Trung tâm dụng cụ hỗ trợ các huyện thị”

Hạng mục và số tiền hỗ trợ: Xin hãy xem tại “Sơ đồ tiêu chuẩn trợ giúp chi phí dụng cụ hỗ trợ dành cho người khuyết tật”.


Cung cấp các hạng mục hỗ trợ điều trị y tế cho người già thu nhập trung bình, thu nhập thấp

Trợ cấp chăm sóc đặc biệt dành cho người già thu nhập trung bình và thấp
Nhằm bù đắp thu nhập kinh tế mà những gia đình thu nhập trung bình thấp đã phải hy sinh công việc để chăm sóc người già, đối với trường hợp lĩnh trợ cấp sinh hoạt người già thu nhập trung bình thấp và chưa được tổ chức chăm sóc nào thu nhận an trí, phục vụ tại nhà, chưa mời khán hộ công ( giúp việc), người già có mức độ mất năng lực được đánh giá là nặng trở lên và thực tế do người nhà chăm sóc, thì trợ cấp mỗi tháng 5000 Đài tệ cho người chăm sóc gia đình. Nếu có nhu cầu xin, xin hãy liên hệ với Văn phòng ủy ban nơi đăng ký hộ tịch hoặc Cục (Sở) Xã hội.


Trợ cấp bảo hiểm sức khỏe người già thu nhập trung bình thấp
Đối với người già thu nhập trung bình thấp tuổi đủ 70 trở lên, Bộ Phúc Lợi Y tế cung cấp “trợ cấp toàn bộ” cho chi phí bảo hiểm sức khỏe tự chi trả, phần chi phí phải trả của bảo hiểm y tế toàn dân hoặc chi phí điều trị chưa bao gồm trong chi trả bảo hiểm, tỷ lệ trợ cấp do Cơ quan chủ quản địa phương căn cứ vào tình trạng tài chính thiết lập tiêu chuẩn trợ cấp. Chính quyền các cấp thực hiện các hạng mục trợ cấp phí bảo hiểm y tế của đối tượng bảo hiểm , có thể tra tìm tại website Sở bảo hiểm y tế Bộ Phúc lợi Y tế https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=2B6C70D61115FF2A&topn=3185A4DF68749BA9 hoặc gọi điện đến đường dây phục vụ tra tìm bảo hiểm y tế 0800-030-598.


Hỗ trợ chi phí trông nom nằm viện cho người già thu nhập trung bình thấp bị bệnh nặng.
Đối với người già thu nhập trung bình thấp trong thời gian nằm viện không người thân có thể chăm sóc, hơn nữa được bác sỹ chứng nhận cần có chuyên viên trông nom,thì chính quyền các huyện thị cung cấp hỗ trợ, để giảm bớt gánh nặng chi phí trông nom nằm viện. Tiêu chuẩn hỗ trợ các huyện thị là khác nhau, hạng mục hỗ trợ này không thể đồng thời xin cấp lĩnh các khoản như “Trợ cấp chăm sóc đặc biệt dành cho người già thu nhập trung bình thấp”, “Phục vụ chăm sóc tại nhà”, “Phục vụ chăm sóc ban ngày”…., thông tin liên quan có thể tìm hiểu tại các Cục Sở Xã hội chính quyền các huyện thị.


Hỗ trợ người già thu nhập trung bình thấp trồng răng giả
Nhằm tăng cường tuyên truyền thúc đẩy phúc lợi người già, bảo đảm sức khỏe khoang miệng cho người già, giảm bớt gánh nặng kinh tế của người già, bắt đầu từ hôm nay thực hiện hỗ trợ lắp răng giả cho người già thu nhập trung bình thấp và hộ thu nhập thấp 65 tuổi trở lên, để đảm bảo chất lượng cuộc sống người già và sự tôn nghiêm.

Điều kiện hỗ trợ: Tất cả người già 65 tuổi liệt kê danh sách là hộ thu nhập thấp, nhận trợ cấp sinh hoạt người già thu nhập trung bình thấp hoặc được chính quyền các cấp trợ cấp thu nhận an trí toàn bộ, đều có thể cầm chứng nhận hộ thu nhập thấp được Văn phòng ủy ban cấp, chứng nhận nhận trợ cấp sinh hoạt dành cho người già thu nhập trung bình thấp hoặc giấy chứng nhận được chính phủ trợ cấp thu nhận an trí toàn bộ và bản chính chứng minh thư , con dấu, Thẻ bảo hiểm y tế toàn dân trình xin tại các bệnh viện phòng khám nha khoa đạt yêu cầu có liên kết với Cục Bảo hiểm y tế Trung ương.


Chào đón xã hội già hóa dân số, xây dựng hệ thống chăm sóc lâu dài hoàn thiện.
Đối mặt với kết cấu dân số xã hội Đài Loan lão hóa nhanh chóng và ít con, dẫn tới gánh nặng chăm sóc gia đình, ngày càng nhiều người vì chăm sóc người thân mà từ bỏ công việc và chất lượng cuộc sống vốn có, xem xét đến điều này, chính quyền quy hoạch chế độ chăm sóc lâu dài để cải thiện những khó khăn do dân số lão hóa mang lại. Thông tin chăm sóc lâu dài có thể tra tìm nhiều hơn tại website: https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9884&ctNode=36461&mp=ifi_zh)


Đường dây tư vấn phúc lợi 1957, chỉ cần một cuộc điện thoại lập tức được trợ giúp.
Đường dây tư vấn phúc lợi 1957 tổng hợp các dịch vụ và các nguồn lực của các bộ phận công lập và tư nhân, cung cấp dịch vụ tư vấn phúc lợi xã hội và thông báo chuyển giới thiệu một cửa, khi bạn có thắc mắc liên quan đến phúc lợi người già, đều có thể gọi điện đến đường dây miễn phí này xin tư vấn. Có thể tra tìm nhiều thông tin hơn tại website ( https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=9684&ctNode=36527&mp=ifi_zh)

Thời gian phục vụ đường dây tư vấn phúc lợi 1957 : 8:00-22:00 hàng ngày (bao gồm cả ngày nghỉ nhà nước quy định).


Con người sống càng lâu, thì bệnh tật toàn thân bắt đầu tìm đến, nhằm giúp cho người cao tuổi sống trở nên tôn nghiêm hơn và giảm bớt gánh nặng của người chăm sóc, chính quyền đã cung cấp các hỗ trợ điều trị y tế. Bất kể là thông qua chăm sóc cộng đồng, trợ cấp thiết bị hỗ trợ, hỗ trợ bảo hiểm y tế, trợ cấp điều trị, xây dựng chế độ chăm sóc lâu dài…. Mục đích đều là vì cung cấp chất lượng cuộc sống tốt hơn cho nhóm người cao tuổi.


Nguồn tham khảo:
Bộ Phúc lợi Y tế - Phúc lợi người già
https://www.mohw.gov.tw/cp-190-224-1.html

Bộ Phúc lợi Y tế - Làm rõ tin tức kịp thời
https://www.mohw.gov.tw/cp-17-45823-1.html

Bộ Phúc Lợi Y tế - Hỗ trợ trồng răng dành cho người già thu nhập thấp trung bình và hộ thu nhập thấp.
https://dep.mohw.gov.tw/DOSAASW/cp-550-4748-103.html

Chính phủ điện tử của tôi – hỗ trợ trợ cấp
https://www.gov.tw/welfare/News_Content.aspx?n=8B7D2EA6418C5997&sms=686D937AF2F412F5&s=AE0772B77CCD3547

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không