:::

ကောင်းရှုံမြို့၏ဥပဒေရေးရာကူညီမှုပေးဆောင်သော အဖွဲ့အစည်း၏ ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ

Label
Location
Hit : 231
Date : 2018/9/3
Updated : 2019/1/9 上午 10:14:00

ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရနှင့်ကောင်းရှုံမြို့ရှေ့နေအဖွဲ့အ
စည်းတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဥပဒေဆိုင်ရာ ဝန်
ဆောင်မှုကောင်တာတွင် မြို့သူမြို့သားများအား အခမဲ့ဥပ
ဒေရေးရာ အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေး
သည်။ ဝန်ဆောင်မှုခံယူရန် လူကိုယ်တိုင်လာပြီး စာရင်း
ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး အချိန်နှင့်နေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ရှီးဝေအုပ်ချုပ်ရေးစင်တာ (ကောင်းရှုံမြို့ လင်ယာမြို့
နယ် ရှီးဝေလမ်း ၃ အမှတ် ၂ မြေညီထပ်)

ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း။ ။ ပူးတွဲဝန်ဆောင်မှုစင်တာဆိုလျှင် ၃၃၇၃၆၈၆၊ ဥပဒေရေးရာဗျူရိုဆိုလျှင် ၃၃၆၈၃၃၃#
၃၇၉၅

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ မနက်
ပိုင်း ၉:၀၀-၁၂:၀၀၊ ညနေ ၂:၀၀-၅:၀၀

မှတ်ချက်။ ။ ရှီးဝေအုပ်ချုပ်ရေးစင်တာသည် ထိုင်ဝမ်
သက္ကရာဇ် ၁၀၄/၃/၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဖုန်းဖြင့်ကြိုတင်စာ
ရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။ ပွဲစဉ်တိုင်းတွင် ဖုန်းဖြင့်ကြိုတင်စာရင်း
ပေးသူ ၃ ဦးကို လက္ခံပြီး တစ်ရက်ကြိုမှာရမည်။ (ရုံးပိတ်
ရက် မပါဝင်ပါ။)

ဖုန်းရှမ်းခရိုင်ရုံး (ကောင်းရှုံမြို့ ဖုန်းရှမ်းမြို့နယ် ကျင်းဝူ
လမ်း အမှတ် ၃၀)

ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း။ ။ ၇၄၂၂၁၁၁#၂၂၀

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ တနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့ထိ ညနေ
၂:၀၀-၅:၀၀

ကန်းရှမ်းခရိုင်ရုံး (ကောင်းရှုံမြို့ ကန်းရှမ်းမြို့နယ် ကန်း
ရှမ်းလမ်း အမှတ် (၃၄၃) ၃ ထပ်

ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း။ ။ ၆၂၁၄၁၉၃#၁၁၃

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ တနင်္လာနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သောကြာနေ့
များ၏ ညနေ ၂:၀၀-၅:၀၀

ချီရှမ်းခရိုင်ရုံး (ကောင်းရှုံမြို့ ချီရှမ်းမြို့နယ် ရင်ဖျင်လမ်း ၁ အမှတ် ၄၉၉

ဝန်ဆောင်မှုဖုန်းလိုင်း။ ။ ၆၆၁၆၁၀၀#၂၁၆

ဝန်ဆောင်ချိန်။ ။ အင်္ဂါနေ့၊ သောကြာနေ့များ၏ ညနေ ၂:၀၀-၅:၀၀

Was this information helpful? Yes    No