:::

Hỏi và đáp thường gặp về quốc tịch

nhãn
vị tríTaiwan
nguồn dữ liệuMinistry of the Interior
Lượt : 221
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/9 上午 10:04:00

Hỏi và đáp vấn đề thường gặp
I.Bộ ngoại giao
1. Hỏi và đáp xin cấp visa
https://www.boca.gov.tw/lp-215-1.html

2. Q&A Hỏi và đáp giấy tờ chứng nhận
https://www.boca.gov.tw/lp-43-1.html


II.Ủy ban Đại lục Viện Hành Chính – Tuyển tập trả lời câu hỏi thuộc Chuyên mục chăm sóc người hôn phối Đại Lục
https://www.mac.gov.tw/Content_List.aspx?n=F362D4AAE872CDDE


III.Quỹ giao lưu hai bờ Tài Đoàn Pháp Nhân – trả lời câu hỏi
http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4825&CtUnit=2216&BaseDSD=7&mp=1


IV.Sở Di dân Bộ Nội Chính – vấn đề thường gặp
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?ctNode=29665&CtUnit=16417&BaseDSD=7&mp=1

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không