:::

Thông tin liên hệ trợ giúp pháp lý thành phố Cao Hùng

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuKaohsiung City Government
Lượt : 180
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/9 上午 10:03:00

Chính quyền thành phố Cao Hùng hợp tác với Hội luật sư thành phố thiết lập cổng phục vụ tư vấn pháp lý, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho cư dân thành phố. Dịch vụ thực hiện đăng ký tại hiện trường, thời gian và địa điểm như sau:


Trung tâm hành chính Tứ Duy (tầng 1 số 2 đường Tứ Duy 3 khu Linh Nhã thành phố Cao Hùng)
Điện thoại phục vụ: Trung tâm phục vụ liên hợp 3373686; Cục Pháp chế 3368333#3795.
Thời gian phục vụ: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Buổi sáng 9:00-12:00; chiều 2:00-5:00.

Ghi chú: Trung tâm hành chính Tứ Duy bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2015 thực hiện đặt hẹn trước qua điện thoại, mỗi buổi đặt hẹn trước qua điện thoại 3 người, giới hạn đặt hẹn trước cách ngày (không bao gồm ngày nghỉ)


Văn phòng ủy ban khu Phượng Sơn (Số 30 đường Kinh Vũ khu Phượng Sơn thành phố Cao Hùng)
Điện thoại phục vụ: 7422111#220
Thời gian phục vụ :Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ 2:00-5:00 chiều


Văn phòng ủy ban khu Cương sơn (Tầng 3 số 343 đường Cương Sơn khu Cương Sơn thành phố Cao Hùng)
Điện thoại phục vụ: 6214193#113
Thời gian phục vụ: Thứ 2, thứ 4, thứ 5: 2:00-5:00 chiều


Văn phòng ủy ban khu Kỳ Sơn (Số 499 đường Diên Bình 1 khu Kỳ Sơn thành phố Cao Hùng)
Điện thoại phục vụ: 6616100#216
Thời gian phục vụ: Thứ 3, thứ 6: 2:00-5:00 chiều

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không