:::

Hỏi và đáp vấn đề thuế địa phương huyện Hoa Liên Q&A

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuHualien County Government
Lượt : 180
Ngày : 2018/9/3
Cập nhật : 2019/1/9 上午 10:02:00

Nhằm tôn trọng văn hóa đa nguyên, chăm sóc nhóm yếu thế, hỗ trợ gia đình đa văn hóa và cư dân mới học tập chế độ thuế địa phương trong nước, bảo đảm quyền lợi của mình, website Cục thuế địa phương huyện Hoa Liên cung cấp hỏi và đáp Q&A vấn đề thuế địa phương, nhằm thuận tiện cho cư dân mới có nhu cầu tham khảo vận dụng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không