:::

คำถามที่พบบ่อยด้านสัญชาติ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 268
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/9 上午 09:59:00

Q&Aคำถามที่พบบ่อย

กระทรวงการต่างประเทศ
1.Q&Aการยื่นขอวีซ่า
https://www.boca.gov.tw/lp-215-1.html

2. Q&Aการรับรองเอกสาร
https://www.boca.gov.tw/lp-43-1.html

คณะกรรมการจีนแผ่นดินใหญ่ กระทรวงบริหาร-พื้นที่รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคู่สมรสจีน
https://www.mac.gov.tw/Content_List.aspx?n=F362D4AAE872CDDE

มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างช่องแคบทะเล-ส่วนตอบคำถาม
http://www.sef.org.tw/lp.asp?CtNode=4825&CtUnit=2216&BaseDSD=7&mp=1

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-คำถามที่พบบ่อย
http://www.immigration.gov.tw/lp.asp?ctNode=29665&CtUnit=16417&BaseDSD=7&mp=1

Was this information helpful? Yes    No