:::

ช่องทางติดต่อศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายเมืองเกาสง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลKaohsiung City Government
ตี : 228
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/9 上午 09:58:00

รัฐบาลเมืองเกาสงและสมาคมทนายความได้ร่วมกันจัดช่องทางให้คำปรึกษาทางกฎหมายขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ชาวเมือง โดยสามารถลงทะเบียนได้ ณ สถานที่ให้คำปรึกษาตามเวลาและสถานที่ดังต่อไปนี้

ศูนย์ให้บริการซื่อเหวย(เลขที่2 ชั้น1 ถนนซื่อเหวยสาย 3 เขตหลิงหย่า เมืองเกาสง)
หมายเลขโทรศัพท์:ศูนย์บริการ 3373686; สำนักกฎหมาย3368333#3795
เวลาให้บริการ:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 9:00-12:00 น.; ช่วงบ่ายเวลา 14:00-17:00น.

หมายเหตุ:ศูนย์ให้บริการซื่อเหวยเปิดรับจองคิวทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปี 2015 เปิดรับจองคิวสำหรับวันรุ่งขึ้นครั้งละ 3 ท่าน (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


สำนักงานเขตฟ่งซัน(เลขที่ 30 ถนนจิงอู่ เขตฟ่งซัน เมืองเกาสง)
หมายเลขโทรศัพท์:7422111#220
เวลาให้บริการ:ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา14:00-17:00น.


สำนักงานเขตกังซัน(เลขที่ 343 ชั้น 3 ถนนกังซัน เขตกังซัน เมืองเกาสง)
เวลาให้บริการ:6214193#113
เวลาให้บริการ:วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์:เวลา 14:00-17:00น.


สำนักงานเขตฉีซัน(เลขที่ 499 ถนนเหยนผิงสายหนึ่ง เขตฉีซัน เมืองเกาสง)
หมายเลขโทรศัพท์:6616100#216
เวลาให้บริการ:วันอังคาร วันศุกร์:เวลา 14:00-17:00น.

Was this information helpful? Yes    No