:::

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลChiayi County Government
ตี : 227
วันที่ : 2018/9/3
อัปเดต : 2019/1/9 上午 09:56:00

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งปีต่างๆ รวมถึงข้อมูลประวัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นต้น
ผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(http://www.cec.gov.tw/)เพื่อเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

Was this information helpful? Yes    No