:::

การป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของทุกคน คำเตือนในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 1386
วันที่ : 2018/12/27
อัปเดต : 2019/1/2 下午 04:32:00

1. โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรมีอัตราการเสียชีวิต 100% กรุณางดนำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ หากฝ่าฝืนโดยนำเนื้อสัตว์ เช่น หมูหยอง กุนเชียง เนื้อหมูสด เนื้อหมูดองเค็ม เกี๊ยวหมูเป็นต้นกลับประเทศ มีโทษปรับสูงสุด 1,000,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

2. หากช่วงนี้ท่านเคยเข้าโรงเลี้ยงสุกร ให้ท่านพักอยู่บ้านก่อน 1 สัปดาห์ก่อนกลับเข้าประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสู่ไต้หวัน


กักกัรโรคอย่างเข้มงวด เพื่อคุ้มครองสุกรไต้หวัน

ชาวต่างชาติและชาวจีนที่เข้าประเทศระยะสั้นที่นำเนื้อหมูปนเปื้อนเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้ามาไต้หวัน อาจถูกห้ามเข้าประเทศหากไม่ชำระค่าปรับตามกำหนด

Was this information helpful? Yes    No