:::

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေအမျိုးသားအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုရှိ "နိုင်ငံသားသစ်များ၏အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ"

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေအမျိုးသားအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုရှိ "နိုင်ငံသားသစ်များ၏အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ"
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေအမျိုးသားအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရိုရှိ "နိုင်ငံသားသစ်များ၏အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍ"
Hit : 264
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/25 下午 05:16:00

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ပေအမျိုးသားအခွန်ကောက်
ခံမှုဗျူရိုသည် အခွန်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်းနှင့်ဗီယက်နန် အစရှိသော ဘာသာစကားများဖြင့် အမြဲကြုံတွေ့ရတတ်သော အ
ကြောင်းကို အမေးအဖြေပုံစံဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်ငံသား
သစ်မိတ်ဆွေများ ယူဆောင်အသုံးပြုကြရန် ကြိုဆိုသည်။

Was this information helpful? Yes    No