:::

ရက်လွန်အခွန်ငွေပေးချေမှု ပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်နည်းလမ်းများ

Hit : 271
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/25 下午 05:16:00

ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိကိုင်ဆောင်ထားသော ရက်
လွန်အခွန်ငွေပေးချေလွှာကို အခွန်ကိုယ်စားကောက်ခံပေး
သောဘဏ်များ၊ ခရက်ဒစ်ကော်ပိုရေးရှင်းများ သို့မဟုတ် လယ်သမားအဖွဲ့အစည်းဘဏ်များသို့ သွားရောက်ပေး
ဆောင်နိုင်သည်။ (စူပါမတ်ကက်နှင့်စာတိုက်သည် ကိုယ်
စားကောက်ခံပေးမှု မရှိပါ။) ၂ ရက်ကျော်တိုင်း ပေး
ဆောင်ရမည့်အခွန်ငွေအပြင် နောက်ကျကြေး 1% ကို ကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး ရက် ၃၀ ကျော်ပါက နောက်
ကျကြေး၏အတိုးထပ်ကောက်မည်။ ထပ်မဆောင်သူများ
ကိုမူ တရားရုံးမှ တရားဥပဒေအရ အရေးယူပြီး ပေးသင့်
သည်များကို အတင်းအဓမ္မ ကောက်ခံမည်။

ရက်လွန်အခွန်ငွေပေးချေမှုပမာဏသည် ၂ သောင်း
အောက်ဖြစ်ပါက 7-11 ၊ Family Mart ၊ OK Mart
တို့တွင် လက်ငင်းငွေဖြင့် သွားဆောင်နိုင်သည်။

※အမျိုးသားအခွန်ကောက်ခံမှုဗျူရို၏ အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု
ဖုန်းလိုင်း။ ။ ၀၈၀၀-၀၀၀-၃၂၁

Was this information helpful? Yes    No