:::

Thông tin thuế quốc gia dành cho cư dân mới

Lượt : 197
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/25 下午 05:07:00

Cục thuế quốc gia khu Nam Bộ Tài Chính tổng hợp các thông tin thuế vụ quốc gia dành cho cư dân mới, ngoài thông tin thuế và đường link thân thiện ở chuyên mục Cư dân mới, ngoài ra còn bổ sung 8 nội dung chính như: chuyên mục phục vụ thuế, tài liệu tuyên truyền văn hóa FAQ, tọa đàm giảng viên thuế, hoạt động tuyên truyền, chuyên mục phim ảnh, Facebook& LINE…Nội dung liên quan xin hãy xem cụ thể tại website cục thuế quốc gia khu Nam Bộ Tài Chính https://goo.gl/DmtsV2

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không