:::

Quy định và phương thức nộp giấy nộp tiền thuế quá hạn

Lượt : 312
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2019/1/9 上午 10:05:00

Dân chúng nếu có giấy nộp tiền thuế quá thời hạn nộp, xin hãy đến nộp tại ngân hàng, hợp tác xã tín dụng hoặc nông hội (siêu thị và bưu điện không nhận thu) nhận thu tiền thuế, quá 2 ngày tùy theo tiền thuế cần nộp thu thêm 1% tiền nộp chậm, quá 30 ngày cần thu thêm lãi suất nộp chậm, người vẫn chưa nộp sẽ bị đưa ra tòa án cưỡng chế thực hiện.

Dân chúng nếu có giấy nộp tiền thuế 2 vạn Đài tệ trở xuống, có thể đến cửa hàng tiện ích như Uni-president, the family, Hi-life, OK để nộp tiền mặt.


※Điện thoại phục vụ miễn phí của Cục thuế quốc gia:0800-000-321

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không