:::

“โซนให้บริการด้านภาษีของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” โดยกรมสรรพากรไทเป กระทรวงการคลัง

ฉลาก
ที่ตั้ง
“โซนให้บริการด้านภาษีของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” โดยกรมสรรพากรไทเป กระทรวงการคลัง
“โซนให้บริการด้านภาษีของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” โดยกรมสรรพากรไทเป กระทรวงการคลัง
ตี : 274
วันที่ : 2018/8/1
อัปเดต : 2018/12/25 下午 04:54:00

กรมสรรพากรไทเป กระทรวงการคลังได้จัดทำข้อมูลด้านภาษีเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนามเป็นต้น และจะรวบรวมคำถามที่พบบ่อยมาทำเป็นข้อมูลคลังคำถาม ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าไปใช้บริการกันอย่างเต็มที่!

Was this information helpful? Yes    No