:::

ประกาศสงครามกับโรค เพื่อกักกันไม่ให้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาดเข้าประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 229
วันที่ : 2018/12/21
อัปเดต : 2018/12/21 下午 05:04:00

ช่วงนี้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้ทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ท่านงดเยี่ยมชมโรงเลี้ยงหมูและฟาร์มปศุสัตว์ก่อนกลับเข้าประเทศ ไม่ซื้อเนื้อสัตว์ออนไลน์และส่งจากต่างประเทศเข้าไต้หวัน และไม่นำเนื้อสัตว์กลับไต้หวัน ผู้ที่ละเมิดกฎมีโทษปรับสูงสุด 1,000,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน

Was this information helpful? Yes    No