:::

វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិចពិតជាមានភាពងាយស្រួលណាស់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Kaohsiung,Ministry of Finance
ចុចមើល : 247
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/19 下午 04:59:00

ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់「វិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិច」កាលណាចាយលុយនិងទិញទំនិញអាចទាញយកវិក័យប័ត្រអេឡិចត្រូនិច តាមរយៈមធ្យោបាយទូទៅគឺ「លេខកូដទូរស័ព្ទដៃ」ក៏អាចទទួលសេវាចាប់ឆ្នោត ប្រាក់រង្វាន់នឹងផ្ញើដល់គណនីធនាគារដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយមានឱកាសជាប់រង្វាន់កាន់តែច្រើន។ ការស្នើសុំលេខកូដទូរស័ព្ទដៃងាយស្រួល ហើយឆាប់រហ័សណាស់ ហើយប្រើប្រាស់APPទូរស័ព្ទដៃមកគ្រប់គ្រងវិក័យប័ត្រចំណាយនឹងកាន់តែងាយស្រួល។

Was this information helpful? Yes    No