:::

តើខ្សែទូរស័ព្ទពិសេសការពារ113នឹងការពារអ្នកណាខ្លះ?

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 847
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/8/1
ថ្ងៃខែថ : 2018/12/19 下午 04:58:00

មួយ.113គឺជាទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ នឹងផ្តល់សេវាពេញ24ម៉ោងពេញមួយឆ្នាំ មានបុគ្គលិកសមគមន៍ផ្តល់សេវា ក្រៅពីអាចនិយាយភាសាចិន ភាសាតៃវ៉ាន់ នៅមានភាសាអង់គ្លេស វៀតណាម ថៃ ខ្មែរ ឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងប្រាំពីរភាសា ហើយអាចផ្តល់សេវាកម្មជូនប្រជាជនចំនូលថ្មីតាមរបៀបដែលភាគីទាំងបីនិយាយទូរស័ព្ទ។

ពីរ. រំពឹងថា 「លេខទូរស័ព្ទ1 កន្លែងបំរើ1 សេវាទាំង3ប្រភេទ」(អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការពារកុមារ ការបំពានផ្លូវភេទនិងរំលោភផ្លូវភេទនិងការ)។

បី.នឹងថែរក្សាសម្ងាត់អំពីអ្នករាយការណ៍និងឯកសារករណីជាដាច់ខាត។

Was this information helpful? Yes    No