:::

ကျွန်ုပ်သိသင့်၊ သိအပ်သော အပ်ငွေအာမခံဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများ

Label
Location
ကျွန်ုပ်သိသင့်၊ သိအပ်သော အပ်ငွေအာမခံဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများ
ကျွန်ုပ်သိသင့်၊ သိအပ်သော အပ်ငွေအာမခံဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများ
Hit : 290
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:50:00

ဗဟိုအပ်ငွေအာမခံကုမ္ပဏီသည် ထိုင်ဝမ်တွင် အပ်
ငွေအာမခံဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးသော တစ်ခု
တည်းသော နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ထားသော အဖွဲ့အ
စည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် အပ်ငွေသွင်းသူ
တစ်ဦးသည် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၌ အာမခံနိုင်
သော အမြင့်ဆုံးပမာဏမှာ ထိုင်ဝမ်ငွေ သိန်း ၃၀ ဖြစ်
သည်။ နိုင်ငံသားသစ်များအနေဖြင့် အခမဲ့ဖုန်းလိုင်း ၀၈၀၀-၀၀၀၁၄၈ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်
ဆိုက် http://www.cdic.gov.tw/ တွင်လည်းကောင်း အပ်ငွေအာမခံဆိုင်ရာသတင်းများကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No