:::

မရွှေ့လျှားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်အခွန်ဆိုင်ရာအကြောင်းများကို ဌာနခြား၍ အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုတင်စာရင်းပေးနိုင်သည်။

Hit : 262
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:49:00

အစိုးရ၏အိမ်မြေဝင်ငွေခွန်ကို စုပေါင်းပေးဆောင်သည့်
စနစ်စတင် ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် မရွှေ့လျှားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအ
ရောင်းအဝယ်ခွန်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည် များပြားလှ
သောကြောင့် အခွန်ဆောင်သူသည် အမျိုးသားအခွန်ရုံးနှင့်
ဒေသအခွန်ရုံးတွင် အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ပြေးလွှားရသည့်အ
ဖြစ်မျိုး မဖြစ်စေရန် ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၅ ခုနှစ် မတ်လမှ
စ၍ ကောင်းရှုံမြို့အခွန်ဆောင်ရုံးသည် ဌာနခြားအချင်းချင်း
ပူးပေါင်း၍ မရွှေ့လျှားနိုင်သောအရောင်းအဝယ်အခွန်ဆောင်
ခြင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကို မေးမြန်းအကြံပြုနိုင်သောကောင်
တာကို ထားရှိပြီး အမျိုးသားအခွန်ရုံးနှင့်ဒေသအခွန်ရုံးဆိုင်
ရာဝန်ဆောင်မှုကို တစ်နေရာထဲတွင် အားလုံးဝန်ဆောင်ပေး
သည်။

မရွှေ့လျှားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုအရောင်းအဝယ်အခွန်ဆိုင်
ရာပြဿနာရှိသောပြည်သူများ “မရွှေ့လျှားနိုင်သောပိုင်ဆိုင်
မှုအရောင်းအဝယ်အခွန်ဆိုင်ရာများမေးမြန်းခြင်းဝန်ဆောင်မှု
(ကြိုတင်စာရင်းပေးစနစ်) စာစောင်” ကို ဖြည့်ပြီး ဌာနရှိ
ခေတ္တကောင်တာ၊ ဖုန်း၊ အီးမေးလ်၊ ဖက်စ် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်
ဆိုက်မှတဆင့် အကြံပေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ကြိုတင်စာရင်း
ပေးနိုင်သည်။ အချိန်ကုန်သက်သာပြီးလွယ်ကူ၍ ပြည်သူများ လာရောက်အသုံးပြုကြပါ။

သက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဝက်ဘ်
ဆိုက်ဖြစ်သော (http://ntbk.gov.tw) ၏လက်ရှိဟော့ပွိုင့်/
အိမ်မြေစုပေါင်းခြင်းကဏ္ဍတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No