:::

အိမ်ထောင်စုမိတ္တူ၊ မြေစာရင်းမိတ္တူ ပြရန် မလိုသောကဏ္ဍ

Hit : 246
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:48:00

အစိုးရ၏ အိမ်ထောင်စု၊ မြေစာရင်းမိတ္တူစာစောင်
လျှော့နည်းရေးပေါ်လစီနှင့်အညီ ပြည်သူများ ဘဏ္ဍာရေး
ဝန်ကြီးဌာနတွင် အမွေဆက်ခံခွန်၊ အမွေဆက်ခံရန်
လျှောက်ခြင်းနှင့်ပေးကမ်းခွန်နှောင့်နှေးပေးဆောင်ရန် လျှောက်တင်ခြင်း၊ အမွေဆက်ခံနိုင်သူကိုရှာဖွေခြင်း၊ ဝင်
ငွေအစရှိသော ဝန်ဆောင်မှု ၆ မျိုးကို လာရောက်လုပ်
ဆောင်ချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုမိတ္တူပြရန် မလိုပါ။ ဝင်ငွေစု
ပေါင်းခွန်ပေးဆောင်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ်အမှုပြု
ပြင်ခြင်း၊ အာမခံပစ္စည်းပေးဆောင်ခြင်း အစရှိသော ဝန်
ဆောင်မှု ၄ မျိုးကို သွားရောက်လုပ်ဆောင်ချိန်တွင် မြေ
စာရင်းမိတ္တူပြရန် မလိုပါ။

Was this information helpful? Yes    No