:::

၁၁၃ သည်အခမဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြစ်ပြီး

Label
Location
Hit : 246
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:48:00

၁။ ၁၁၃ သည်အခမဲ့ဖုန်းလိုင်းဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီ တစ်
နှစ်ပတ်လုံး မနားတမ်း ကျွမ်းကျင်သောလူမှုဝန်ထမ်း
များမှ ဝန်ဆောင်ပေးသွားမည်။ တရုတ်၊ ထိုင်ဝမ်ဘာ
သာစကားအပြင် အင်္ဂလိပ်၊ ဗီယက်နန်၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘော
ဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားအစရှိသော ဘာသာစကား ၇ မျိုး
ဖြင့် သုံးဦးသုံးဘက်မှ တစ်ပြိုင်နက်ဖုန်းပြောခြင်းနည်း
ဖြင့် နိုင်ငံသားသစ်များအား ဝန်ဆောင်ပေးသည်။

၂။ ဤဖုန်းလိုင်းသည် “နံပါတ် ၁ ခု၊ ၁ နေရာထဲတွင်၊
ဝန်ဆောင်မှု ၃ မျိုး” (အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ က
လေးသူငယ်ကာကွယ်ရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓမ္မပြုမှု
နှင့်အနှောက်အယှက်ပေးမှု) တို့ကို ၁၁၃ နံပါတ်တစ်ခု
ထဲ၊ တစ်နေရာတည်းတွင်ပင် ဤဝန်ဆောင်မှုသုံးမျိုး
ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၃။ တိုင်ကြားသူနှင့်အမှုသည်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လုံးဝလုံခြုံမှုပေးသည်။

Was this information helpful? Yes    No