:::

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် Q&A

Hit : 1205
Date : 2018/8/1
Updated : 2018/12/19 下午 04:46:00

Q1 ။ ။ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများ ထိုင်ဝမ်တွင် မီနီဘတ်စ် ငှား
လို့ရလား။

A1 ။ ။ မော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု
သတ်မှတ်ချက် ၁၀၀ အရ ကားငှားပြီးကိုယ်တိုင်မောင်းသူ
သည် ထိုင်ဝမ်၏တရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထား
သည်။ သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသော
နိုင်ငံခြားခရီးသွားတိုင်းသည် မီနီဘတ်စ်ငှားပြီး ကိုယ်တိုင်
မောင်းနှင်ခွင့် ရှိသည်။

Q2 ။ ။ ကားငှားသူသည် ယာဉ်မောင်းပေးသူခေါ်ချင်လျှင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။

A2 ။ ။ မော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု
သတ်မှတ်ချက် ၁၀၀ အရ ကားငှားသူသည် ယာဉ်မောင်းပေး
သူခေါ်လိုပါက ကားငှားပေးသူမှ မီနီဘတ်စ်ကားမောင်းလိုင်
စင်ရှိသော ယာဉ်မောင်းပေးသူကို တာဝန်ယူခေါ်ပေးရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ အကယ်၍ ကားငှားသူသည် နိုင်ငံခြား
သားဖြစ်ခဲ့ပါက နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ပြီး ကောင်းမွန်သောယာဉ်မောင်းပေးသူကို ခေါ်ပေးရန်သင့်
သည်။ အကယ်၍အငှားကားဆိုပါက ကားငှားသူကသာ ကား
ကိုမောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကားငှားပေးသူမှတဆင့် ယာဉ်မောင်း
ပေးသူထပ်ခေါ်ပေး၍ မရပါ။

Q3 ။ ။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ပြီး ထပ်မလဲရ
သေးပါက မောင်း၍ရလား။

A3 ။ ။ ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၂/၇/၁ နေ့မှစ၍ အသစ်ယူ
ထားသော သို့မဟုတ်မူလရှိပြီးသော သာမန်ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ကို အသစ်လဲလျှောက်
ရန် မလိုတော့ပါ။ (သို့သော် ထိုင်ဝမ်၏ရာသက်ပန်နေထိုင်
ခွင့်ကဒ်မရသေးသော နိုင်ငံခြားသားများ၊ တရုတ်ပြည်မှပြည်
သူများ၊ ဟောင်ကောင်သို့မဟုတ်မကာအိုမှလာသူများ၊ သို့မ
ဟုတ် ထိုင်ဝမ်ရှိအိမ်ထောင်စုမဲ့နိုင်ငံသားများက ထိုင်ဝမ်၏
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး လိုင်စင်ယူထားသူ
များ၊ ရာသက်ပန်လိုင်စင်ဖြေရန်ပိတ်ပင်ခံရသူများမှ တစ်နှစ်
လိုင်စင်ထပ်ဖြေဆိုပြီး ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက်မှု မူလ
အတိုင်း ၆ နှစ်တစ်ကြိမ် လိုင်စင်လဲရမည်။)

လိုင်စင်ကို ပုံမှန်လဲရန်မလိုဟုဆိုသောသာမန်ယာဉ်မောင်း
လိုင်စင်နှင့်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူများသည်
လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သည့်တိုင်အောင် ထိုလိုင်စင်သည် ဆက်သုံး၍ရသည်။ အခြားလိုင်စင်များမူ သက်တမ်းရောက်
သည်နှင့် သက်တမ်းတိုးပြီးအသစ်လဲရန် လိုအပ်သည်။

အဖြေ။ ။

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သည်နှင့် ယာဉ်မောင်းခွင့် မရှိတော့ပါ။ ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာဒဏ်
ကြေးသတ်မှတ်ချက် ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မလေး ၁ ပုဒ်မခွဲ ၆ အရ သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်လိုင်စင်ဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူကို ထိုင်
ဝမ်ငွေ ၁၈၀၀ အထက် ၃၆၀၀ အောက်ရှိသော ဒဏ်ငွေကို ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြန်လည် ရုပ်
သိမ်းခြင်းဖြင့် ကားမောင်းခွင့်ကို ပိတ်ပင်မည်။

သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းကုန်၍ ယာဉ်မောင်းသူ
များကို ယာဉ်ခေတ္တမမောင်းရခြင်းသာတားမြစ်၍ရပြီး ၎င်း၏
ကားမောင်းခွင့်မှာ ရှိသေးသည်။ အချိန်မရွေး လိုင်စင်သစ်ကို ပြန်လည်လျှောက်၍ ရသည်။

Q4 ။ ။ နိုင်ငံခြားသားများ ထိုင်ဝမ်တွင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ဖြေဆိုရာတွင် သိကောင်းစရာများ။

A4 ။ ။ ၁။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သင်ယူခြင်းကဒ်ကို လျှောက်
ပါ။ (ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဖြေဆိုသူများ လျှောက်ရန်မလိုပါ။)

(၁) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း (ယာယီနေ
ထိုင်ခွင့်ရကဒ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အထက် နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
ဆိုင်ရာ သက်သေကဒ်)

(၂) လူကိုယ်တိုင်၏ ၆ လအတွင်း ရိုက်ထားသော ၁ လက္မရှိ
နောက်ခံအရောင်ပြောင်၊ ဦးထုပ်မပါ၊ မျက်နှာသွင်ပြင်ကို ရှင်း
လင်းစွာမြင်နိုင်သော ကိုယ်အထက်ပိုင်း အဖြူအမည်း သို့မ
ဟုတ် ကာလာနှင့်ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံပေးရမည်။ ကွန်ဗျူတာနည်း
ပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ပုံများ မသုံးရ။

(၃) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကိုယ်ကာယဆိုင်ရာစစ်
ဆေးခြင်းတို့ အောင်မြင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်
တမ်းတင်စာအုပ် ၁ အုပ်။

၁။ ) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကိုယ်ကာယဆိုင်ရာစစ်
ဆေးခြင်းတို့ ကို ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများ
သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်မှုရုံးမှသွားရောက်စစ်ဆေးရန် ညွှန်ကြား
ထားသော ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင် သွား
ရောက်စစ်ဆေးပါ။

၂။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအဖြေသည် တစ်နှစ်အတွင်း
သုံး၍ ရသည်။

(၄) လျှောက်ထားသူသည် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရ
မည်။

၂။ ကားလိုင်စင်ဖြေဆိုခြင်း။

(၁) ယူဆောင်လာရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ။ ။

(၁) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း (ယာယီနေ
ထိုင်ခွင့်ရကဒ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အထက် နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
ဆိုင်ရာ သက်သေကဒ်)

၂။ အမောင်းသင်လိုင်စင် (ယာဉ်မောင်းသင်တန်း ၃ လအ
ထက် တက်ထားသော အတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။)

၃။ လူကိုယ်တိုင်၏ ၆ လအတွင်း ရိုက်ထားသော ၁ လက္မရှိ
နောက်ခံအရောင်ပြောင်၊ ဦးထုပ်မပါ၊ မျက်နှာသွင်ပြင်ကို ရှင်း
လင်းစွာမြင်နိုင်သော ကိုယ်အထက်ပိုင်း အဖြူအမည်း သို့မ
ဟုတ် ကာလာနှင့်ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံပေးရမည်။ ကွန်ဗျူတာနည်း
ပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ပုံများ မသုံးရ။

၄။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကိုယ်ကာယဆိုင်ရာစစ်
ဆေးခြင်းတို့ အောင်မြင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်
တမ်းတင်စာအုပ် ၁ အုပ်။

၅။ နာမည်စာရင်းသွင်းကြေး ၄၅၀ ယွမ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ခ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၂၀၀ ယွမ်တို့ကို ပေးဆောင်ရမည်။

(၂) သတိပြုချက်များ။ ။

၁။ သာမန်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဖြေပါက အသက် ၁၈ နှစ်
ပြည့်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းဖြစ်
လိုင်စင်ဖြေဆိုခွင့် မရှိပါ။)

၂။ စာဖြေ၊ လက်တွေ့ဖြေနှစ်မျိုးလုံးအောင်မှ လိုင်စင်ထုတ်
ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ခုလုံးမအောင်သူများ ၇ ရက်ကြာမှ ပြန်
လည်ဖြေဆိုခွင့် ရမည်။

၃။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာဖြေအောင်စာရင်းသည် တစ်နှစ်အတွင်း သုံး၍ရသည်။

၃။ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်ဖြေဆိုခြင်း။

(၁) ယူဆောင်လာရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ။ ။

(၁) နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်း (ယာယီနေ
ထိုင်ခွင့်ရကဒ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ်အထက် နေထိုင်ခွင့်ရကဒ်
ဆိုင်ရာ သက်သေကဒ်)

၂။ လူကိုယ်တိုင်၏ ၆ လအတွင်း ရိုက်ထားသော ၁ လက္မရှိ
နောက်ခံအရောင်ပြောင်၊ ဦးထုပ်မပါ၊ မျက်နှာသွင်ပြင်ကို ရှင်း
လင်းစွာမြင်နိုင်သော ကိုယ်အထက်ပိုင်း အဖြူအမည်း သို့မ
ဟုတ် ကာလာနှင့်ဓာတ်ပုံ ၃ ပုံပေးရမည်။ ကွန်ဗျူတာနည်း
ပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောဓာတ်ပုံများ မသုံးရ။

၃။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကိုယ်ကာယဆိုင်ရာစစ်
ဆေးခြင်းတို့ အောင်မြင်ထားသော ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မှတ်
တမ်းတင်စာအုပ် ၁ အုပ်။

၄။ နာမည်စာရင်းသွင်းကြေး ၂၅၀ ယွမ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်
ခ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၂၀၀ ယွမ်တို့ကို ပေးဆောင်ရမည်။

(၂) သတိပြုချက်များ။ ။

၁။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ရမည်။

၂။ ကားမောင်းလိုင်စင်ရရှိပြီးသူများ ဆိုင်ကယ်အသေးစားမျိုး
ကို မောင်း၍ရသည်။

၃။ စာဖြေ၊ လက်တွေ့ဖြေနှစ်မျိုးလုံးအောင်မှ လိုင်စင်ထုတ်
ပေးမည်။

A. သက်တမ်းရှိသေးသောကားမောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် ဆိုင်ကယ်အသေးစားလိုင်စင်ရှိပြီးသူများ သာမန်ဆိုင်ကယ်
အကြီးလိုင်စင် (50CC အထက် 250CC အောက်) ဖြေဆိုသူ
ချင်သူများသည် စာဖြေရန် မလိုပါ။

B. 250CC အထက်ရှိသော ဆိုင်ကယ်အကြီးစား၊ အလေး
စားမျိုးလိုင်စင် ဖြေလိုပါက သာမန်ဆိုင်ကယ်အကြီးလိုင်စင်
ကို တစ်နှစ်အထက် ကိုင်ဆောင်ထားသူများ ဖြစ်ရမည့်အပြင်
အသက် ၂၀ ပြည့်ပြီးသူလည်း ဖြစ်ရမည်။ ထို့အပြင် မှတ်ပုံ
တင်ထားသောယာဉ်မောင်းလေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်
အမောင်းသင်သင်တန်းပြီးထားသူ ဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်ကာယ
စမ်းစစ်မှုကိုလည်း ထပ်မှန်ပြုလုပ်အောင်မြင်ထားမှသာလျှင်
ဖြေခွင့် ရှိမည်။

၄။ စာဖြေ၊ လက်တွေ့ဖြေနှစ်မျိုးလုံးအောင်မှ လိုင်စင်ထုတ်
ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်ခုလုံးမအောင်သူများ ၇ ရက်ကြာမှ ပြန်
လည်ဖြေဆိုခွင့် ရမည်။

၅။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်စာဖြေအောင်စာရင်းသည် တစ်နှစ်အတွင်း သုံး၍ရသည်။

Was this information helpful? Yes    No