:::

Quyền lợi bảo hiểm tiền gửi tôi nên biết

nhãn
vị trí
Quyền lợi bảo hiểm tiền gửi tôi nên biết
Quyền lợi bảo hiểm tiền gửi tôi nên biết
Lượt : 200
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/19 下午 04:27:00

Công ty bảo hiểm tiền gửi trung ương là tổ chức quốc doanh duy nhất thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi của Đài Loan, hiện tại số tiền bảo hiểm tối đa của mỗi người gửi tiền tại cùng tổ chức tài chính là 3 triệu Đài tệ, các bạn cư dân mới có thể sử dụng đường dây miễn phí 0800-000148, hoặc đến website công ty http://www.cdic.gov.tw/ tra tìm thông tin liên quan đến bảo hiểm tiền gửi.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không