:::

Hóa đơn điện tử thật tiện lợi

Lượt : 175
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/19 下午 04:25:00

Bộ Tài chính thúc đẩy sử dụng “Hóa đơn điện tử”, tiêu dùng mua hàng dùng “Mã vạch điện thoại di động” của dụng cụ tải chung lấy hóa đơn điện tử có thể hưởng dịch vụ so thưởng, tiền trúng thưởng tự động chuyển vào tài khoản ngân hàng, hơn nữa cơ hội trúng thưởng sẽ nhiềo hơn. Xin mã vạch điện thoại di động đơn giản và nhanh chóng, dùng APP di động quản lý hóa đơn tiêu dùng càng tiện lợi hơn.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không