:::

Chuyên mục miễn đính kèm bản sao hộ tịch địa tịch

Lượt : 197
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/19 下午 04:20:00

Để hưởng ứng chính sách giảm lượng bản sao hộ tịch, địa tịch do chính phủ thúc đẩy, đối với 6 nghiệp vụ như: người dân đến Cục thuế quốc gia khai báo thuế di sản, xin khai báo gia hạn thuế di sản và thuế tặng cho, điều tra tài sản người được thừa kế, thu nhập…được miễn kèm theo bản sao hộ tịch; 4 nghiệp vụ như duyệt khấu trừ hoặc điều chỉnh thuế thu nhập tổng hợp hoặc cung cấp tài sản thế chấp… được miễn kèm theo bản sao địa tịch.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không