:::

Đối tượng phục vụ đường dây bảo vệ 113 là gì?

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Lượt : 815
Ngày : 2018/8/1
Cập nhật : 2018/12/19 下午 04:19:00

I. 113 là điện thoại miễn phí, phục vụ 24 tiếng trong suốt cả năm, do nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp nhận điện thoại phục vụ, ngoài tiếng Trung, tiếng Đài, còn có 7 ngôn ngữ là tiếng Anh, Việt, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, có thể sử dụng phương thức đối thoại 3 bên cung cấp phục vụ cư dân mới.

II. Nhấn mạnh “1 mã số, 1 cổng, 3 loại dịch vụ” (bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, xâm hại tình dục và quấy rối tình dục).

III. Tuyệt đối bảo mật người thông báo và thông tin từng vụ việc

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không