:::

พื้นที่ละเว้นการแนบทะเบียนบ้านและโฉนดที่ดิน

ฉลาก
ที่ตั้ง
ตี : 238
วันที่ : 2018/8/1
อัปเดต : 2018/12/19 下午 04:12:00

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการลดปริมาณการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาโฉนดที่ดิน ประชาชนทั่วไปที่ยื่นชำระภาษีมรดก รับมรดก ชำระภาษีการรับให้ การตรวจทรัพย์สินมรดกผู้ให้มรดก ภาษีเงินได้เป็นต้นทั้งสิ้น 6 รายการไม่ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนการยื่นหรือแก้ไขรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เอกสารค้ำประกันเป็นต้นทั้งสิ้น 4 รายการไม่ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดิน!

Was this information helpful? Yes    No