:::

สายด่วนป้องกัน113 มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใด?

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลTaichung City Government
ตี : 262
วันที่ : 2018/8/1
อัปเดต : 2018/12/19 下午 04:11:00

113 เป็นสายด่วนให้บริการฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด โดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ให้บริการเป็นภาษาจีน ไต้หวันแล้ว ยังมีบริการภาษาอังกฤษ เวียดนาม ไทย กัมภูชา อินโดนีเซียเป็นต้นทั้งสิ้น 7 ภาษา โดยสามารถให้บริการประชุมสายแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้

“1หมายเลข 1ช่องทาง บริการ3อย่าง” (ความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองเด็ก การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ)

จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งและเหตุการณ์ที่แจ้งไว้เป็นความลับ

Was this information helpful? Yes    No