:::

Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2019 phần mềm APP đổi hóa đơn lấy phần thưởng đi vào hoạt động, 24 tiếng đổi thưởng tức thì !

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuTaichung City Government
Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2019 phần mềm APP đổi hóa đơn lấy phần thưởng đi vào hoạt động, 24 tiếng đổi thưởng tức thì !
Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2019 phần mềm APP đổi hóa đơn lấy phần thưởng đi vào hoạt động, 24 tiếng đổi thưởng tức thì !
Lượt : 143
Ngày : 2018/12/10
Cập nhật : 2018/12/10 上午 10:23:00

Bạn có biết đổi nhận hóa đơn có sự lựa chọn mới hay không ? Bắt đầu từ năm 2019 bưu điện không còn cung cấp dịch vụ đổi hóa đơn lấy thưởng nữa, xin hãy đến nhận thưởng tại các cứ điểm như ngân hàng first bank, ngân hàng Chương Hóa, Hội Nông nghiệp và ngư nghiệp, Hợp tác xã tín dụng, 4 siêu thị lớn . Hoan nghênh tải phần mềm đổi thưởng bằng hóa đơn APP, 24 tiếng so thưởng , nhận thưởng, chuyển hộ, quyên tặng, tiết kiệm tức thì, tiền thưởng trúng thưởng lập tức chuyển vào tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không